Navigate Up
Sign In

Minutes

Is-Seba` Legislatura
2018

Seduta Straordinarja Nru 42 - 26 ta' Jannar 2018
Seduta tal-Laqgha Nru. 41 -  nhar is-Sibt 10 ta' Jannar, 2018.
2017
Seduta tal-Laqgha Annwali tal-Lokalita tal-Floriana 18 Dicembru 2017.
Seduta tal-Laqgha Nru  40 - 7 nhar il-Hamis 14 ta' Dicembru 2017 -
Seduta tal-Laqgħa Nru 39 16 ta' Novembru 2017 - Lista ta'  Pagamenti (33-07) 
Seduta tal-Laqgha Nru 38-07 nhar il-Ħamis 19 ta' Ottubru 2017 Lista ta' Pagamenti (32-07)
Seduta tal-Laqgha Nru  37 - 07L nhar it-Tnejn 25 ta' Settembru 2017 - Lista ta' Pagamenti (31-07) 
Seduta tal-Laqgha Nru 37-07 nhar it-Tnejn 25 ta' Settembru 2017 - Lista ta' Pagamenti (31-07)

2016
Is-Sitt Legislatura 
Seduta numru - lista ta' pagamenti
2015
2014
2013
Seduta tal-Laqgha Straordinarja, nhar l-Erbgha 17 ta' Lulju 2013 - Is-Seduta ma saritx.
2012
Il-Hames Legislatura
2012
2011
2010
2009