Navigate Up
Sign In

Minutes

Is-Seba`Legislatura2017
38 MINUTI APPROVATI -7L - 19 Oct 2017.pdf
Minuti - 37 - 7L - 25 Settembru 2017.  - 37 Skeda ta Pagamenti 2017-09-25.pdf
Skeda ta Pagamenti 2017-11-16. 33-07. 
Seduta tal-Laqgha Nru 37-07 nhar it-Tnejn 25 ta' Settembru 2017 - Lista ta' Pagamenti (31-07)

2016
Is-Sitt Legislatura 
Seduta numru - lista ta' pagamenti
2015
2014
2013
Seduta tal-Laqgha Straordinarja, nhar l-Erbgha 17 ta' Lulju 2013 - Is-Seduta ma saritx.
2012
Il-Hames Legislatura
2012
2011

2010

2009
Seduta numru 22, nhar it-Tnejn 22 t'Awwissu 2013 - lista ta' pagamenti